An Unbiased View of Лъчезар Динев
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обявих режим на гласуване. Като приключим с режима на гласуване, ще Ви дам възможност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви не се обаждайте от залата. Ще имате възможност да отправите реплика.

ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Предложение на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров за създаване на нов параграф.

one.1: Keyboard (Degree A) All operation in the content is operable by way of a keyboard interface without the need of necessitating particular timings for individual keystrokes, other than where the underlying functionality needs enter that will depend on the path on the person's motion and not simply the endpoints. (Level A)

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Нямам такива правомощия. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

„Забележка. Предварителната оценка на въздействието на законопроектите не е задължително да се оформя в табличен вид.“

Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева, министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на правосъдието Екатерина Захариева.

Чувам в момента от залата – непрекъснато се повтаря, че лъжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.

ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Оттеглям процедурата, продължаваме.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

Offer a label factor having a descriptive textual content for the form Handle. Associate the label with the kind Manage, by utilizing the id in the Regulate as the value for that for attribute of the Българо Китайската търговско промишлена палата label. Available HTML/XHTML Forms: Intermediate Stage

It's important, that the label for just about any type Manage tends to make the control's intent apparent. Utilizing the label component for associating labels with form Command lets assistive know-how to recognize the label and present it to the person.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “An Unbiased View of Лъчезар Динев”

Leave a Reply

Gravatar